War Super Rare

Card Name > Super War-lion

  • Yugioh Pp02-en001 Super War-lion Secret Misprint Psa 10 Gem Mint #68828148 Pop 1
  • Yugioh Premium Pp02-en001 Super War-lion Secret Misprint Psa 9 Mint #68828143